Alles over Verlichting

Privacy Policy

Ledshopping.nl is zich ervan bewust dat er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens moet worden omgegaan. De gegevens die ingevuld worden tijdens het bestelproces (eenmalige aankoop) of tijdens het maken van een account worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren bestellingen en worden onder geen beding aan derden doorgespeeld.

Voor het uitvoeren van een bestelling zijn NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Deze zijn afgeschermd voor derden. Het wachtwoord dat voor het account wordt gebruikt wordt bovendien versleuteld bewaard en is voor niemand toegankelijk, ook niet voor ons.

De website slaat via de browser cookies op je computer op met als enige doel om de klantervaring te verbeteren. Zo worden op basis van deze cookies statistieken gegenereerd over de manier waarop de website gebruikt  wordt. Die informatie is belangrijk voor ons omdat het ons in staat stelt de shop te verbeteren. Ook zorgen cookies ervoor dat je als klant herkend wordt; je winkelwagentje blijft bijvoorbeeld bewaard. Via je webbrowser kun je deze optie uitzetten, maar dat zorgt er ook voor dat een aantal gemakken zoals het winkelwagentje op een later tijdstip aan kunnen vullen verloren gaat.